Tìm n^2u_n biết u_1=2 và u_1+...u_n=n^2u_n

bởi Nguyễn Thị Thu Huệ 26/10/2018

\(\left\{{}\begin{matrix}u_1=2\\u_1+...+u_n=n^2u_n\end{matrix}\right.\)

tìm lim n2un

Câu trả lời (1)

  • Hình như: \(n^2u_n=\dfrac{2.2^2.3^2...n^2}{\left(2^2-1\right)\left(3^2-1\right)...\left(n^2-1\right)}\)

    bởi Cưưn Niit 26/10/2018
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan