AMBIENT

Viết phương trình Pascal?

bởi Thuy Thuy 24/04/2019

cho dãy P gồm n phần tử kiểu nguyên (n<=1000) viết chương trình nhập vào n và dãy P. Đếm và thông báo ra màn hình số lượng của các số âm trong dãy

ADSENSE

Câu trả lời (0)

  • bởi
    Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>