YOMEDIA

Viết chương trình hiện ra số tự nhiên lớn nhất và nhỏ nhất?

Giải giùm:

Nhập vào một dãy tự nhiên 5 số bất kì ,hãy viết chương trình

hiện ra số tự nhiên lớn nhất.nhỏ nhất

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • Program min_max;

  uses crt;

  var

  min,max,i,j:integer; a:array[1..5] of integer;

  begin

  assign(fin,'MINMAX.INP');

  reset(fin);

  for i:=1 to 5 do read(fin,a[i]);

  close(fin);

  assign(fout,'MINMAX.OUT');

  rewrite(fout);

  min:=a[1];

  for i:=2 to 5 do

  if (min>a[i]) then min:=a[i];

  max:=a[1];

  for i:=2 to 5 do

  if (max<a[i]) then max:=a[i];

  writeln(fout,min); write(fout,max);

  close(fout);

  end.

    bởi Nguyễn Trọng Thảo 07/12/2018
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 4_1603079338.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-10-19 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-10-31 23:59:00
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)