ON
YOMEDIA
VIDEO

Khai báo đúng giá trị của biến x : real trong khi x có giá trị nguyên và nhỏ hơn 265 thì chương trình sẽ xảy ra vấn đề gì và vì sao ?

nếu ta khai báo biến x : real trong khi x có giá trị nguyên và nhỏ hơn 265 thì chương trình sẽ xảy ra vấn đề gì và vì sao ???

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (0)

 
 
 

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • 10/06/2020 |   0 Trả lời

 • các bạn giúp mình với ạ >.<...help meeee

  1. viết chương trình nhập vào số nguyên dương N từ bàn phím (N<=1000).hãy tính và in ra màn hình tổng,tích của các số cHẴN từ  đến N

  2. TÍNH tổng S=1+1/2=1/3+ 1/4+...1/n (cho đến khi 1/n <= 0.0001)

  3. nhập vào một dãy n số nguyên A[1],A[2],...A[n].đọc ra màn hình các thông tin:

  a.số lượng các số hạng dương và tổng của các số hạngdương

  b.số lượng các số hạng âm và tổng của các số hạng âm

  4. a.viết chương trình nhập xâu từ bàn phím rồi in nó theo thứ tự ngược lại

  b.viết chương trình nhập vào từ bàn phím và đưa ra màn hình xâu thu được từ nó sau khi loại bỏ hết các dấu cách

  5. một file văn bản có tên DATA.TXT lưu trữ số liệu của một mảng n số và có dạng :

  dòng đầu tiên của DATA ghi số n

  dòng tiếp theo của file ghi n số,các số cách nhau tối thiểu một dấu cách

  viết chương trình nhập số liệu của dãy trên vào mảng và in ra dữ liệu của mảng trên

  6.viết chương trình con  là hàm tính giai thừa cúa một số nguyên dương N

  26/04/2019 |   1 Trả lời

 • nếu ta khai báo biến x : real trong khi x có giá trị nguyên và nhỏ hơn 265 thì chương trình sẽ xảy ra vấn đề gì và vì sao ???

  07/12/2018 |   0 Trả lời

 • phạm vi sử dụng biến cục bộ 

  A. Trong chương trình con có khai báo nó B. Trong tất cả chương trình con

  C. Trong chương trình chính D. Trong tất cả chương trình con và chương trình chính

   

  26/04/2018 |   0 Trả lời

 

YOMEDIA
1=>1