YOMEDIA
UREKA

Chia động từ trong ngoặc: When you saw Tim he (go) home?

Chia động từ trong ngoặc :

1, When you saw Tim he ( go ) home ?

2, Ted ( play ) his guitar at half past seven .

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (7)

 • Chia động từ trong ngoặc :

  1, When you saw Tim, was he ( go ) going home ?

  2, Ted ( play ) was playing his guitar at half past seven .

    bởi Hằng Thu 14/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • wass he going

  wass playing

    bởi Nguyễn Duy Khánh 10/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1 was he going

  2 wass playing

    bởi Vua Ảo Tưởng 25/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. was he going

  2. was playing

    bởi Nguyễn Đăng Khoa 27/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1.was he going

  2.was playing

  chia theo past 

    bởi No Name 29/09/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • 1. was / going

  2. were playing

    bởi Cracked Sheep 12/03/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • 1. was / going

  2. was / played

    bởi Vũ Minh Khang 14/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF