AMBIENT
UREKA

Sắp xếp lại câu sau hoàn chỉnh: lan / wark / ride / bike/ school?

1. lan / wark / ride / bike/ school?->

2. when / it /hot/ we /often/ggo/swim.->

3.what/there/font/your houre?->

4.where/your father/sit/now ? ->

5.my class/star/seven/morning->

6. i/not often / swimming/friends->

7. huy/read/book/sister/sing/english song now.->

giúp mk với . mai mk phải nộp rồi

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • 1. lan / wark / ride / bike/ school?-> does lan walk or ride a bike to school?

  2. when / it /hot/ we /often/ggo/swim.-> when it's hot, we often go swimming

  3.what/there/font/your houre?-> what are there in front of your house?

  4.where/your father/sit/now ? -> where is your father sitting now?

  5.my class/star/seven/morning-> my class starts at 7 in the morning

  6. i/not often / swimming/friends-> i do not often go swimming with friends

  7. huy/read/book/sister/sing/english song now.-> huy is reading book and his sister is singing an english song now

    bởi lưu đức mạnh 02/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON