ON
YOMEDIA
VIDEO

Choose the correct answer the e summer is never hot, and the winter is not very cold?

chọn 1 cụm từ cho sẵn để điền vào mỗi chỗ trống

The E summer is never hot, and the winter is not very cold. ........... are cold. Cold winds blow in winter and there are cool winds in summer. There is .............. in England

Spring and summer are beautiful seasons, because .............. brightly. The fields, meadows and forests are green and there are ............. of all colors in the gardens

Autumn is ................ .It is the season of harvest - the season of beautiful apples

A. the sun often shines

B. many beautiful flowers

C. Spring and autumn

D. Autumn and winter

E. a nice season, too

F. a lot of fields

G. little snow and much rain

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • chọn 1 cụm từ cho sẵn để điền vào mỗi chỗ trống

  The E summer is never hot, and the winter is not very cold. .....D. Autumn and winter...... are cold. Cold winds blow in winter and there are cool winds in summer. There is ..........G. little snow and much rain.... in England

  Spring and summer are beautiful seasons, because .......A. the sun often shines....... brightly. The fields, meadows and forests are green and there are ....B. many beautiful flowers......... of all colors in the gardens

  Autumn is ..........E. a nice season, too...... .It is the season of harvest - the season of beautiful apples

  A. the sun often shines

  B. many beautiful flowers

  C. Spring and autumn

  D. Autumn and winter

  E. a nice season, too

  F. a lot of fields

  G. little snow and much rain

    bởi Trần Thu Uyên 11/10/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1