ON
YOMEDIA
VIDEO

Bài tập phần Grammar Tiếng Anh lớp 6 - Unit 16

Giúp mình với
Theo dõi Vi phạm
VDO.AI

Trả lời (1)

 
 
 
 •  

  1. Present simple tense (thì Hiện tại đơn)

  a)Nam: Where are you from?

  Tom: I am from Canada.

  Nam: Do you speak Vietnamese?

  Tom: No, I don't. I speak English and French.

  b)

  Tom is from Canada.

  He speaks English and French.

  c)

  Lee is from China.

  He speaks Chinese.

  d)

  Yoko is from Japan.

  She speaks Japanese.

  e)

  Minh is from Viet Nam.

  He speaks Vietnamese.

  f)

  John is from the USA.

  He speaks English.

  2. Present simple and present progressive tenses (thì Hiện tại đơn và thì Hiện tại tiếp diễn)

  a)

  What is her name?

  Her name is Susan.

  b)

  Where does she live?

  She lives in London.

  c)

  Where is she staying now?

  She is staying in Hanoi now.

  d)

  What does she do?

  She is a teacher.

  e)

  What does she teach?

  She teaches English.

  f)

  Does she teach you?

  No. She doesn't teach me.

  Mr Hai teaches me.

  3. Adjectives: comparatives and superlatives (So sánh hơn và so sánh nhất của tính từ)

  longlongerthe longestshortshorterthe shortesttalltallerthe tallestsmallsmallerthe smallestbigbiggerthe biggesthighhigherthe highestthickthickerthe thickest

  a) The Mekong River is long. The Amazon River is longer than the Mekong. The Nile is the longest river in the world.

  b) The Great Wall of China is long. It is the longest structure in the world.

  c) Sears Tower in Chicago is tall, but it isn't the tallest building in the world. PETRONAS Twin Towers in Kuala Lumpur is taller than Sears Tower. It is the tallest building in the world.

  d) Ha Noi is big, but it is not the biggest city in Viet Nam. Ho Chi Minh City is bigger than Ha Noi. It is the biggest city in Viet Nam. But Mexico City is the biggest city in the world.

  4. Indefinite quantifiers (từ định lượng)

  The streets of Ha Noi are very busy. There is a lot of traffic. Most people only have a little money to spend on transportation. As a result, there are only a few private cars on the roads.

  The bike is the cheapest form of transportation, so there are a lot of bikes. There are lots of motorbike, too. There are a lot of taxis, but they are expensive.

    bởi nguyen thao vi 13/09/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi mới

 

YOMEDIA
1=>1