Tìm ra lỗi sai giúp mình nhé: She have her breakfast at home

bởi Mai Vàng 31/12/2018

Tìm ra lỗi sai giúp mình nhé

She have her breakfast at home

Câu trả lời (5)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Mai Vàng

  Có bài tập này ai rảnh giúp mình không??? Cảm ơn lắm lắm

  1: Two tablets ............ twice a day to have you recover from th illness quickly .

  A: must take B: must be taken C: must have taken D: must be taking

  2: Theresa walked past me without saying a word . She ........ me .

  A: can't have seen B: can't see C: can't have been seen D : can be seen

  3: I think the macth ....Everybody's gone into the stadium and you can hear them cheering .

  A: was started B: will be started C: must started D: must have started

  4: We found the exam extremely easy . We ......... so hard

  A: needn't B: needn't be studying C: needn't take D: needn't taking

  5: There is plenty of money in our account so those cheques ..........to the bank today

  A : needn't be taken B : needn't be taking C: needn't take D: needn't taking

  6: The picnic ......because Peter há just had traffic accident

  A: Will cancel B: will be cancelling C : will be cancelled D: will have cancelled

 • Lê Thị Hường
  Bài tập tiếng anh lớp 11