YOMEDIA
NONE

Choose A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions: _______ he was kidnapped.

Choose A, B, C, or D to indicate the correct answer to each of the following questions: _______ he was kidnapped. 

A. No sooner he arrived in Italia.                                                       

B. Had he no sooner arrived in Italia.

C. As soon as he arrived in Italia.                                                       

D. Before he had arrived in Italia.

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Kiến thức mệnh đề trạng ngữ chỉ thời gian

  As soon as + S + V(QK) + sth, S + V(QK) + sth

  As soon as + S + V(HT) + sth, S + V(HT/TL) + sth

  Tạm dịch: Ngay khi đến Ý, anh ấy đã bị bắt cóc.

  Chọn A

    bởi Lê Nhật Minh 31/10/2023
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF