Tính khối lượng từng loại thức ăn và năng lượng sinh ra khi oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp thức ăn?

bởi Thạch Hoàng Minh 25/01/2019

Khi oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp thức ăn, cơ thể đã sử dụng hết 595,2 lít khí oxi.

Biết tỉ lệ các loại thức ăn là 1:3:6 theo thứ tự Lipit, Protein, Gluxit.

a, Tính khối lượng từng loại thức ăn trong hỗn hợp trên.                                                                                              b,Tính năng lượng sinh ra khi oxi hóa hoàn toàn hỗn hợp thức ăn trên. Biết để oxi hóa hoàn toàn 1 gam Gluxit cần 0,83 lít khí oxi và giải phóng ra 4,3 kilo Calo, 1 gam Protein cần 0,97 lít khí oxi và giải phóng ra 4,3 kilo Calo, 1 gam Lipit cần 2,03 lít khí oxi và giải phóng 9,3 kilo Calo. Biết rằng khả năng hấp thụ của cơ thể với Protein là 60%, Lipit và Gluxit là 100%.

Câu trả lời (2)

 • Tính khối lượng từng loại thức ăn cần dùng.

  Theo bài ra: Lipit : Prôtêin : Gluxit = 1: 3: 6

  =>Pr =3.Li ; G = 6.Li (1)

  Theo số liệu ở bài 1 biết để ô xi hóa hoàn toàn:

  + 1 gam Gluxit cần 0,83 lít ôxi.

  + 1 gam Prôtêin cần 0,97 lít ôxi .

  + 1 gam Lipit cần 2,03 lít ôxi.

  Ta có phương trình:

  2,03. Li + 0,97.Pr + 0,83. G = 595,2 (lít) ( 2)

  Thay (1) vào( 2) ta được: 2,03 .Li + 0,97.3Li + 0,83.6Li = 595,2 (lít) 9,92 Li = 595,2

  =>Li = 595,2 : 9,92

  =>Li = 60 (g) (3)

  Thay 3 vào 1 =>

  Pr = 3.60 = 180 (g)

  ; G = 6.60 = 360 (g)

  Vậy : Li = 60 g;Pr = 180 g ; G = 360 g

  b) Năng lượng sinh ra khi ôxi hóa hoàn toàn lượng thức ăn trên:

  Theo đề bài, ta có :

  + 1 gam Gluxit giải phóng 4,3 kcal

  + 1 gam Prôtêin giải phóng 4,1 kcal

  + 1 gam Lipit giải phóng 9,3 kcal.

  Tổng năng lượng sinh ra khi ôxi hóa hoàn toàn lượng thức ăn trên:

  =>(4,3 . 360) + (4,1 . 180)+ (9,3 . 60) = 2844 (kcal)

  bởi Oanh Lee 07/02/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a) - Theo bài ra ta có:

                L:P:G= 1:3:6

  => P= 3L ; G= 6L            (1)

  Lại có: 0,83 G+2,03 L+ 0,97 P= 595,2   (2)

  Thay (1) vào (2) ta được:

  0,83. 6L +2,03. L+0, 97 .3L= 595,2

  => 4,98L + 2,03L + 2,91 L= 595,2

  => 9,92L=595,2

  => L=60(g)

  Từ (1) ta có:

  P= 3.60= 180 (g)

  G= 6.60= 360 (g)

  b) năng lượng được sản sinh ra trong hỗn hợp thức ăn là:

  60.9,3 + 180. 4,1 + 360. 4,3= 2844 (kcal)

  heart NA heart

   

  bởi Nguyễn Nguyên Anh 15/02/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan