ON
YOMEDIA
VIDEO

Nêu đặc điểm và cấu tạo của tảo xoắn?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (5)

 
 
 
  • Đặc điểm: Cơ thể đa bào, mỗi sợi tảo gồm nhiều tế bào hình chữ nhật xếp sát nhau. Có 2 hình thức sinh sản.
  • Cấu tạo: Vách tế bào, thể màu và nhân.
    bởi Mai Trang 23/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • +Tảo xoắn sống ở nước ngọt có dạng sợi màu xanh lục

  +Cấu tạo gồm những tế bào liên kết với nhau

  +Sinh sản sinh dưỡng bằng 2 cách:

  .)Sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt đoạn

  .)Sinh sản sinh dưỡng hữu tính

    bởi Lê thủy Tiên 24/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • -Đặc điểm:

  +Có màu lục

  +Có dạng sợi mảnh

  +Sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp hai tế bào gần nhau thành hợp tử

  +Sinh sống ở mương rãnh, ruộng lúa nước… (nước ngọt)

  -Cấu tạo:Mỗi tế bào cấu tạo gồm vách tế bào, nhân tế bào và thể màu.

   

    bởi UwU nhung UwU 24/05/2020
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • -Đặc điểm:có màu lục ,có dạng sợi mảnh, sinh sản hữu tính bằng cách kết hợp hai tế bào gần nhau thành hợp

  tử,sinh sống ở mương rãnh, ruộng lúa nước… (nước ngọt)

  -Cấu tạo:Mỗi tế bào cấu tạo gồm vách tế bào, nhân tế bào và thể màu

    bởi Mô Phật 26/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đặc điểm cấu tạo của tảo xoắn

  Tảo xoắn: Cơ thể đa bào, có màu lục, hình sợi. Chúng sinh sản sinh dưỡng bằng cách đứt ra thành những tảo mới và sinh sản hữu tính bằng tiếp hợp

    bởi Hạo Tử Nhiên 27/05/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1