Cấu tạo trụ giữa của thân non:

bởi Bitch Lasanga 12/05/2019

Cấu tạo trụ giữa của thân non:

a . Trụ giữa gồm thịt vỏ, mạch rây.                  b. Trụ giữa gồm thịt vỏ và ruột.

c. Trụ giữa gồm mạch rây, mạch gỗ và ruột. d. Trụ giữa gồm vỏ và mạch gỗ.

Câu trả lời (6)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan