Những nội dung trong đơn có cần sắp xếp theo một trật tự không

bởi Aser Aser 26/03/2019

a) Em muốn viết một lá đơn để xin gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Hãy cho biết : Những nội dung trong đơn ấy có cần sắp xếp theo một trật tự không ? Có thể tùy thích muốn ghi nội dung nào trước cũng được hay không ? Vì sao ? (Ví dụ, có nên viết lí do khiến em muốn xin vào Đội trước, rồi mới khai rõ họ tên em là gì, sống và học ở đâu không ? Hoặc có nên đưa ra lời hứa sẽ tiếp tục phấn đấu sau khi được kết nạp vào Đội trước, roi mới neu lý do xin vào Đội hay không 

? Vì sao ?)

b) Sự sắp đặt nội dung các phần trong văn bản theo một trình tự hợp lí được gọi là bố cục. Em hãy cho biết : Vì sao khi xây dựng văn bản, cần phải cquan tâm tới bố cục ?

Câu trả lời (2)

 • Câu 1. Đối với Đơn xin gia nhập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, những nội dung trong đơn ấy cần được sắp xếp theo một trình tự nhất định không? Có thể tùy thích muốn ghi nội dung nào trước, nội dung nào sau được hay không? (Ví dụ: Có nên viết lý do em muốn xin vào Đội trước rồi mới khai rõ họ tên em là gì, sống và học ở đâu không. Hoặc có nên đưa ra lời hứa để tiếp tục phấn đấu sau khi được kết nạp vào Đội trước rồi mới nêu lý do xin vào Đội hay không? Vì sao?)

  • Nội dung trong đơn cần sắp xếp theo một trật tự. Không thể tùy thích muốn ghi nội dung nào trước cũng được.
   • Không thể viết lí do em xin vào Đội trước rồi mới khai họ tên, địa chỉ.
   • Cũng như không thể hứa tiếp tục phấn đấu rồi mới nêu lí do xin vào Đội.

  → Không đúng trình tự, cũng không đúng quy định về đơn từ.

  Câu 2. Sự sắp đặt nội dung các phần trong văn bản theo một trình tự  hợp lý được gọi là bố cục của văn bản. Em hãy cho biết, vì sao khi xây dựng văn bản cần phải quan tâm đến bố cục?

  • Khi xây dựng văn bản, ta phải quan tâm đến bố cục vì có như vậy, văn bản mới có trình tự hợp lí, mới giúp ta dễ dàng đạt được mục đích giao tiếp.
  bởi Yura Vereshchak 26/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • a)Thông thường một lá đơn bao giờ cũng phải tuân theo trật tự nhất định và người viết không được tuỳ thích đảo lộn các nội dung trong đơn, vì nếu làm như thế sẽ phá vỡ tính hệ thống của nó. 

  Trong một lá đơn, các nội dung thường được sắp xếp theo thứ tự sau
  : - Quốc hiệu, tiêu ngữ.
   - Địa điềm làm đơn và ngày... tháng... năm...
   - Tên đơn: Đơn xin ...
   - Nơi gửi: Kính gửi:.... -
   Họ tên của người viết đơn.
   - Lí do và nguyện vọng. 
  - Cam đoan, cảm ơn
  . - Kí tên.
    Do vậy, nếu bản thân em muốn viết đơn xin gia nhập vào Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh thì lá đơn của em phải đảm bảo một trật tự thông thường như trên mà không được tuỳ thích đảo lộn các nội dung trong đó.
  b)Văn bản là một thể thống nhất chặt chẽ giữa nội dung và hình thức, ở trong đó, các phần, các đoạn được bố trí theo một hệ thống rành mạch và hợp lí. Bởi vậy, muốn mang lại hiệu quả cao trong quá trình giao tiếp thì cần phải quan tâm tới bố cục.

  CHÚC BẠN HỌC TỐThihi
  bởi Đoàn Định 26/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan