ON
ADMICRO
VIDEO_3D

Nêu các kiểu hoán dụ và ẩn dụ

Có mấy kiểu hoán dụ và ẩn dụ?Hoán dụ và ẩn dụ là gì ?

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (11)

 
 
 
 • 2 kiểu ẩn dụ chuyển đổi cảm giác và so sánh ngầm

    bởi Nguyễn Huy 07/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Ẩn dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

   Ẩn dụ có 4 kiểu thường gặp là :

  - Ẩn dụ hình thức

  - Ẩn dụ cách thức

  - Ẩn dụ phẩm chất

  - Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác

  Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt

  Hoán dụ có 4 kiểu thường gặp là :

  - Lấy một bộ phận để gọi toàn thể

  - Lấy vật chứa đựng để gọi vật bị chứa đựng

  - Lấy dấu hiệu của sự vật để gọi sự vật

  - Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng

    bởi Mai ..... 07/03/2019
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Ẩn dụ là biện pháp tu từ dùng tên gọi của sự vật/hiện tượng này bằng tên của sự vật/hiện tượng khác có nét tương đồng giữa 2 đối tượng về mặt nào đó (như tính chất, trạng thái, màu sắc, …) nhằm tăng sức gợi hình và gợi cảm cho sự diễn đạt.

  Hoán dụ là biện pháp dùng tên gọi của một cái bộ phận để chi cho toàn thể. Tức là gọi tên sự vật/hiện tượng này bằng một tên sự vật/hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nhau để tăng sức gợi hình và gợi cảm trong diễn đạt

  Có tổng cộng 4 kiểu ẩn dụ mà các bạn thường gặp đó là:

  1.Ẩn dụ hình thức (tức là tương đồng về hình thức)

  2.Ẩn dụ cách thức (tức là tương đồng về cách thức)

  3.Ẩn dụ phẩm chất (tức là tương đồng về phẩm chất)

  4.Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (tức là chuyển từ cảm giác này sang cảm giác khác hoặc cảm nhận bằng giác quan khác).

  Có 4 kiểu hoán dụ

  1.Lấy một bộ phận để chỉ toàn thể

  2.Lấy vật chứa đựng chỉ vật bị chứa đựng

  3.Lấy dấu hiệu của sự vật để chỉ sự vật

  4.Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng

    bởi Nguyễn Nhật Minh Tân 08/03/2019
  Like (2) Báo cáo sai phạm
 • Ẩn dụ là biện pháp tu từ dùng tên gọi của sự vật/hiện tượng này bằng tên của sự vật/hiện tượng khác có nét tương đồng giữa 2 đối tượng về mặt nào đó (như tính chất, trạng thái, màu sắc, …) nhằm tăng sức gợi hình và gợi cảm cho sự diễn đạt.

  Hoặc các bạn có thể hiểu nôm na là Ẩn dụ là biện pháp thay đổi tên gọi của sự vật/hiện tượng A với B, là các bạn gọi tên A nhưng ẩn B đi.


  Hoán dụ là gì?

  Hoán dụ là biện pháp dùng tên gọi của một cái bộ phận để chi cho toàn thể. Tức là gọi tên sự vật/hiện tượng này bằng một tên sự vật/hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nhau để tăng sức gợi hình và gợi cảm trong diễn đạt

   


  Có mấy loại ẩn dụ? Ví dụ của từng loại.

  Có tổng cộng 4 kiểu ẩn dụ mà các bạn thường gặp đó là:

  1.Ẩn dụ hình thức (tức là tương đồng về hình thức)

  Ví dụ:

  Về thăm quê Bác làng Sen
  Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng


  Tương đồng về hình thức là màu hồng của lửa và màu đỏ của hoa râm bụt. 

  2.Ẩn dụ cách thức (tức là tương đồng về cách thức)

  Ví dụ: 

  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây


  Tương đồng về cách thức là ăn quả tương đồng với hưởng thành quả lao động, còn trồng cây tương đồng với công lao người tạo ra thành quả.

  3.Ẩn dụ phẩm chất (tức là tương đồng về phẩm chất)

  Ví dụ:

  Người cha mái tóc bạc
  Đốt lửa cho anh nằm


  Tượng đồng về phẩm chất là người cha tức đang ẩn dụ Bác Hồ, Bác đang chăm lo giấc ngủ cho các chiến sĩ như những người cha ruột đang chăm sóc cho các đứa con yêu của minh.

  4.Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (tức là chuyển từ cảm giác này sang cảm giác khác hoặc cảm nhận bằng giác quan khác).

  Ví dụ: 

  Giọng nói của chị ấy rất ngọt ngào


  Chuyển cảm giác từ thính giác sang vị giác. Từ giọng nói nghe bằng tai qua đến ngọt ngào cảm nhận bằng miệng.

  Có mấy loại hoán dụ? Ví dụ của từng loại

  Có tổng cộng 4 kiểu hoán dụ mà các bạn thường gặp đó là

  1.Lấy một bộ phận để chỉ toàn thể

  Ví dụ:

  Một trái tim lớn lao đã già từ cuộc đời
  Một khối óc lớn đã ngừng sống.


  Hình ảnh hoán dụ ở đây là chỉ cả con người của Bác Hồ - vị lãnh tụ, cha già kính yêu của chúng ta.

  2.Lấy vật chứa đựng chỉ vật bị chứa đựng

  Ví dụ: 

  Vì sao trái đất nặng ân tình
  Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh


  Hình ảnh hoán dụ ở đây đó là trái đất hoán dụ cho hình ảnh nhân loại.

  3.Lấy dấu hiệu của sự vật để chỉ sự vật

  Ví dụ: 

  Sen tàn, cúc lại nở hoa
  Sầu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân.


  Hình ảnh hoán dụ ở đây là sen tức chỉ mùa hạ, cúc tức chỉ mùa thu.


  4.Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng

  Ví dụ: 

  Một cây làm chẳng nên non
  Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.


  Hoán dụ ở đây là chỉ ra sự đơn lẻ không đoàn kết, một là số lẻ ít và 3 là chỉ số lượng nhiều. Tức là một mình ta làm sẽ không bằng chúng ta đoàn kết lại cùng nhau làm.


   

    bởi ミ★Bạch Kudo★彡 08/03/2019
  Like (3) Báo cáo sai phạm
 • Ẩn dụ là biện pháp tu từ dùng tên gọi của sự vật/hiện tượng này bằng tên của sự vật/hiện tượng khác có nét tương đồng giữa 2 đối tượng về mặt nào đó (như tính chất, trạng thái, màu sắc, …) nhằm tăng sức gợi hình và gợi cảm cho sự diễn đạt.

  Hoán dụ là biện pháp dùng tên gọi của một cái bộ phận để chi cho toàn thể. Tức là gọi tên sự vật/hiện tượng này bằng một tên sự vật/hiện tượng khác có quan hệ gần gũi với nhau để tăng sức gợi hình và gợi cảm trong diễn đạt

  Có tổng cộng 4 kiểu ẩn dụ mà các bạn thường gặp đó là:

  1.Ẩn dụ hình thức (tức là tương đồng về hình thức)

  Ví dụ:
   

  Về thăm quê Bác làng Sen
  Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng


  Tương đồng về hình thức là màu hồng của lửa và màu đỏ của hoa râm bụt. 

  2.Ẩn dụ cách thức (tức là tương đồng về cách thức)

  Ví dụ: 
   

  Ăn quả nhớ kẻ trồng cây


  Tương đồng về cách thức là ăn quả tương đồng với hưởng thành quả lao động, còn trồng cây tương đồng với công lao người tạo ra thành quả.

  3.Ẩn dụ phẩm chất (tức là tương đồng về phẩm chất)

  Ví dụ:
   

  Người cha mái tóc bạc
  Đốt lửa cho anh nằm


  Tượng đồng về phẩm chất là người cha tức đang ẩn dụ Bác Hồ, Bác đang chăm lo giấc ngủ cho các chiến sĩ như những người cha ruột đang chăm sóc cho các đứa con yêu của minh.

  4.Ẩn dụ chuyển đổi cảm giác (tức là chuyển từ cảm giác này sang cảm giác khác hoặc cảm nhận bằng giác quan khác).

  Ví dụ: 
   

  Giọng nói của chị ấy rất ngọt ngào


  Chuyển cảm giác từ thính giác sang vị giác. Từ giọng nói nghe bằng tai qua đến ngọt ngào cảm nhận bằng miệng.

  Có tổng cộng 4 kiểu hoán dụ mà các bạn thường gặp đó là

  1.Lấy một bộ phận để chỉ toàn thể

  Ví dụ:
   

  Một trái tim lớn lao đã già từ cuộc đời
  Một khối óc lớn đã ngừng sống.


  Hình ảnh hoán dụ ở đây là chỉ cả con người của Bác Hồ - vị lãnh tụ, cha già kính yêu của chúng ta.

  2.Lấy vật chứa đựng chỉ vật bị chứa đựng

  Ví dụ: 
   

  Vì sao trái đất nặng ân tình
  Nhắc mãi tên người Hồ Chí Minh


  Hình ảnh hoán dụ ở đây đó là trái đất hoán dụ cho hình ảnh nhân loại.

  3.Lấy dấu hiệu của sự vật để chỉ sự vật

  Ví dụ: 
   

  Sen tàn, cúc lại nở hoa
  Sầu dài ngày ngắn, đông đà sang xuân.


  Hình ảnh hoán dụ ở đây là sen tức chỉ mùa hạ, cúc tức chỉ mùa thu.


  4.Lấy cái cụ thể để gọi cái trừu tượng

  Ví dụ: 
   

  Một cây làm chẳng nên non
  Ba cây chụm lại lên hòn núi cao.


  Hoán dụ ở đây là chỉ ra sự đơn lẻ không đoàn kết, một là số lẻ ít và 3 là chỉ số lượng nhiều. Tức là một mình ta làm sẽ không bằng chúng ta đoàn kết lại cùng nhau làm.

    bởi no name 10/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • xin bn vui lòng giải thích rõ hơndevil

    bởi Phạm Nguyễn Hoàng Anh 10/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • ẩn dụ và hoán dụ đều có 4 kiểu nha bạn

    bởi kairon (minecraft) 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cả 2 đều có 4 kiểu trong sách giáo khoa

    bởi Trần Thị Thương Thương 12/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Định nghĩa có rất nhiều trên mạng nhưng không phải thông tin nào cũng chuẩn xác. Theo SGK ẩn dụ là gọi tên các sự vật, hoặc hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nhau có tác dụng nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm.

    bởi Hello Bro! 17/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Ẩn dụ là một biện pháp tu từ, theo đó, gọi tên các sự vật, hoặc hiện tượng này bằng tên sự vật, hiện tượng khác có nét tương đồng với nhau có tác dụng nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm.

  Hoán dụ là gọi tên sự vật, hiện tượng, khái niệm bằng tên của một sự vật, hiện tượng, khái niệm khác có quan hệ gần gũi với nó nhằm tăng sức gợi hình, gợi cảm cho sự diễn đạt. Nó nằm trong biện pháp tu từ Hoán dụ gồm có 4 kiểu thường gặp: Lấy một bộ phận để gọi toàn thể

    bởi Đinh Trí Dũng 16/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy

 

YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng


cached getFaqListNewByGradeSubject PC 10.20.1.97 : H247NET3_FAQ_LIST_NEWnguvan_lop6

 

YOMEDIA
1=>1