Dùng các từ Nhà, đi, ngọt để đặt câu theo nghĩa gốc và nghĩa chuyển

bởi Nguyễn Thanh Trà 02/10/2018

Bài 1: Dùng các từ dưới đây để đặt câu [ 1 câu nghĩa gốc, 1 câu nghĩa chuyển]: nhà,

đi, ngọt.

Bài 2: Xác định nghĩa của các từ trong các kết hợp từ dưới đây rồi chỉ rõ

nghĩa gốc, nghĩa chuyển.

a, Từ miệng:

Miệng cười tươi, miệng rông thì sang, há miệng chờ sung, trả nợ miệng, miệng bát,

miệng núi, nhà có 5 miệng ăn.

b, Từ sườn:

Sương sườn, sườn núi, hích vào sườn, sườn nhà, đánh vào sườn địch.

Bài 3: Cho các từ sau: đánh trống, đánh giầy, đánh tiếng, đánh trứng, đánh đàn, đánh

cá, đánh răng, đánh bức điện, đánh bẫy.

a, Xếp các từ trên vào các nhóm cùng nghĩa với nhau.

b, Gải thích nghiã của từ đánh trong từng nhóm

Câu trả lời (1)

 • Bài 1:

  Nhà

  - Nghĩa gốc: Nhà em có sơn màu xanh rất đẹp

  - Nghĩa chuyển: Em ước mơ làm nhà báo.

  Đi

  - Nghĩa gốc: Hôm nay, em được đi chơi cùng gia đình

  - Nghĩa chuyển : Cô tôi gầy đi trông thấy.

  Ngọt

  - Nghĩa gốc: Chè này ngọt quá

  - Nghĩa chuyển: Trẻ em rất ưa nói ngọt

  Bài 2 :

  a.

  - Nghĩa gốc : Miệng cười…,miệng rộng… (bộ phận trên mặt người hay ở phần trước của đầu động vật , dùng để ăn và nói . Thường được coi là biểu tượng của việc ăn uống và nói năng của con người : há miệng chờ sung (ám chỉ kẻ lười biếng, suy ra từ câu chuyện có kẻ muốn ăn sung nhưng do lười biếng nên không chịu đi nhặt mà chỉ nằm há miệng chờ cho sung rụng vào mồm) ; trả nợ miệng (nợ về việc ăn uống )

  - Nghĩa chuyển : miệng bát, miệng túi (Phần trên cùng, chỗ mở ra thông với bên ngoài của vật có chiều sâu ) ; nhà 5 miệng ăn (5 cá nhân trong một gia đình, mỗi người coi như một đơn vị để tính về mặt những chi phí tối thiểu cho đời sống)

  b) – Nghĩa gốc : xương sườn, hích vào sườn (Các xương bao quanh lồng ngực từ cột sống đến vùng ức )

  - Nghĩa chuyển : sườn nhà, sườn xe đạp (bộ phận chính làm nòng , làm chỗ dựa để tạo nên hình dáng của vật ) ; hở sườn , sườn địch (chỗ trọng yếu , quan trọng)

  Bài 3:

  - Nhóm 1: đánh trống, đánh đàn ( làm cho phát ra tiếng báo hiệu hoặc tiếng nhạc bằng cách gõ hoặc gảy )

  - Nhóm 2 : đánh giày, đánh răng ( làm cho bề mặt bên ngoài đẹp hoặc sạch hơn bằng cách chà xát )

  - Nhóm 3 : đánh tiếng, đánh bức điện ( làm cho nội dung cần thông báo được truyền đi )

  - Nhóm 4 : đánh trứng, đánh phèn ( làm cho một vật (hoặc chất) thay đổi trạng thái bằng cách khuấy chất lỏng)

  – Nhóm 5 : Đánh cá, đánh bẫy (làm cho sa vào lưới hay bẫy để bắt )

  bởi Huỳnh Dương 02/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan