Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào?

bởi Lê Chí Thiện 08/11/2018

- Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào.

- Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi tổ quốc lâm nguy

các bạn trả lời sớm giúp, mk tick

Câu trả lời (1)

 • - Cách mạng tư sản Pháp bùng nổ như thế nào.

  Mâu thuẫn xã hội cũng được phản ánh trong cuộc đấu tranh trên lĩnh vực tư tưởng. Những thành tựu mới của khoa học, sự phát triển của mầm mống kinh tế tư bản chủ nghĩa đã giúp những người có tư tưởng tiến bộ phê phán những giáo lí lạc hậu, những quan điểm lỗi thời và đề xuất những tư tưởng mới tiến bộ, thúc đẩy xã hội tiến lên. Do vậy, trào lưu tư tưởng ở Pháp vào thế kỉ XVIII được gọi là trào lưu Triết học Ánh sáng, tiêu biểu là Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Rút-xô. Các ông đã kịch liệt phê phán sự thối nát của chế độ phong kiến và nhà thờ Ki-tô giáo, đưa ra những lí thuyết về việc xây dựng nhà nước mới. Những quan điểm tiến bộ của Triết học Ánh sáng đã tấn công vào hệ tư tưởng của chế độ phong kiến, dọn đường cho cuộc cách mạng xã hội bùng nổ.
  - Nhân dân Pháp đã hành động như thế nào khi tổ quốc lâm nguy

  * Khi tổ quốc lâm nguy nhân dân Pháp đã:

  • Tháng 4/1792, liên minh Áo – Phổ cùng bọn phản động trong nước chống lại cách mạng. Tháng 8 /1792, 80 vạn quân Phổ tràn vào nước Pháp.
  • Trước tình hình “tổ quốc lâm nguy”, ngày 10/8/1792, nhân dân Paris cùng quân tình nguyện các địa phương đứng lên lật đổ sự thống trị của phái lập hiến, đồng thời xóa bỏ chế độ phong kiến.

  bởi Hồ Lê Ngọc Ngà 08/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan