ON
YOMEDIA
VIDEO

Trình bày cuộc đấu tranh dành quyền tự chủ của Khúc Thừa Dụ?

em hãy trình bày cuộc đáu tranh dành quyền tụ chủ của  Khúc Thùa Dụ và nêu việc làm của họ khúc sau khi giành quyền tự chủ 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • * Cuộc đấu tranh dành quyền tự chủ của Khúc Thừa Dụ

  Hoàn cảnh
  - Cuối thế kỉ IX, ở Trung Quốc, nhiều cuộc khởi nghĩa nông dân nổ ra, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Hoàng Sào khiến nhà Đường suy yếu.
  Diễn biến
  - Giữa năm 905, Tiết độ sứ An Nam là Độc Cô Tổn bị giáng chức. Khúc Thừa Dụ được dân ủng hộ, đã đem quân đánh chiếm thành Tống Bình (Hà Nội) 
  rồi tự xưng là Tiết độ sứ, xây dựng một chính quyền tự chủ.
  Về hình thức vẫn giữ nguyên cách tổ chức của chính quyền đô hộ nhưng 
  thực chất chính quyền ấy là chính quyền tự chủ. Tất cả bọn quan lại phương Bắc bị bãi bỏ, thay bằng người Việt.
  - Đầu 906 vua Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ làm tiết độ sứ . 
  - Ngày 7 tháng 2 năm Bính Dần ( 906), vua Đường phong cho ông Tĩnh Hải quân tiết độ sứ tước Đồng bình chương sự.
  - Ông phong cho con là Khúc Hạo chức « Tĩnh Hải quân Tư mã quyền tri lưu hậu », chức vụ chỉ huy quân đội và sẽ thay thế cha.Khúc Thừa Dụ làm tiết độ 
  sứ được non một năm thì mất ngày 23 –7 năm Đinh Mão (907), giao quyền lại cho con là Khúc Hạo.
  Ý nghĩa
  - Lật đổ ách đô hộ của nhà Đường, giành độc lập tự chủ.
  - Đánh dấu thắng lợi căn bản trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân ta thời Bắc thuộc.
  - Khúc Thừa Dụ được xem là người mở đầu cho chính sách ngoại giao khôn khéo của người Việt đối với triều đình phương Bắc: "độc lập thật sự, thần thuộc trên danh nghĩa". Tuy còn chính quyền vẫn còn mang danh hiệu của nhà Đường, nhưng về thực chất, Khúc Thừa Dụ đã xây dựng một chính quyền tự chủ, về cơ bản kết thúc ách thống trị hơn 1.000 năm của phong kiến phương Bắc. 
  - Ông là người đầu tiên đặt cơ sở lấy lại nền độc lập dân tộc từ khi nước Nam Việt rơi vào tay nhà Hán.

   

    bởi đinh thị xuân 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1