Trắc nghiệm Lịch sử 6 Bài 26 Dương Đình Nghệ chống quân xâm lược Hán (930-931)

Câu hỏi trắc nghiệm (4 câu):

 • Câu 1:

  Khúc Thừa Dụ đánh chiếm Tống Bình, xưng Tiết Độ Sứ năm: 

  • A. 931
  • B. 1020
  • C. Giữa năm 905
  • D. Đầu năm 910
 • Câu 2:

  Năm 906 nhà Đường buộc phải phong Khúc Thừa Dụ: Tiết Độ Sứ An Nam Đô hộ phủ nói lên điều gì?

  • A. Còn phụ thuộc ít nhiều vào nhà Đường nhưng đất nước bước đầu đã có chủ quyền tự chủ
  • B. Sự nhượng bộ của nhà Đường
  • C. Sự bất lực của nhà Đường 
  • D. A, B, C đúng
 • Câu 3:

  Nhà Nam Hán được lập năm: 

  • A. 930
  • B. 910
  • C. 931
  • D. 917
 • Câu 4:

  Đánh tan quân Nam Hán, Dương Đình Nghệ đã: 

  • A. Cấp đất do dân
  • B. Lên ngôi vua
  • C. Xưng Vương
  • D. Xưng tiết độ xứ, tiếp tục xây nền tự chủ

Được đề xuất cho bạn