ON
YOMEDIA
VIDEO

So sánh nghệ thuật quân sự trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền và trận Bạch Đằng năm 1288 của Trần Hưng Đạo.

So sánh nghệ thuật quân sự trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền và trận Bạch Đằng năm 1288 của Trần Hưng Đạo. 

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (3)

 
 
 
 • a) Khái quát diễn biến trận Bạch Đằng (938) và trận Bạch Đằng (1288)

  • Trận Bạch Đằng (938):
   • Cuối năm 938, quân Nam Hán sang xâm lược nước ta. Ngô Quyền huy động và lãnh đạo nhân dân xây dựng trận địa tại cửa sông Bạch Đằng.
   • Với cách đánh sáng tạo, độc đáo, chỉ non nửa ngày, quân ta đã đánh bại cuộc tấn công xâm lược cuả Nam Hán.
  • Trận Bạch Đằng (1288)
   • Cuối năm 1287, quân Nguyên sang xâm lược nước ta lần thứ ba. Quân dân nhà Trần tiếp tục chống xâm lược…
   • Trần Quốc Tuấn lãnh đạo nhân dân xây dựng trận địa mai phục ở cửa sông Bạch Đằng… Thuỷ quân của địch đại bại

  b) So sánh

  • Giống nhau:
   • Lợi dụng cơ chế thuỷ triều và địa hình xung quanh sông Bạch Đằng để xây dựng bãi cọc ngầm, bố trí trận địa mai phục.
   • Nhử địch vào trận địa mai phục…
   • Đều thực hiện kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh”
  • Khác nhau:
   • Trận Bạch Đằng (938): Đánh địch khi chúng mới bắt đầu tiến vào nội địa nước ta…
   • Trận Bạch Đằng (1288): Đánh địch khi chúng đã vào nội địa nước ta và đang trên đường rút chạy về nước…
  • Ý nghĩa lịch sử: đều là những trận quyết chiến chiến lược; thắng lợi của ta đã đập tan ý chí xâm lược của kẻ thù; giành và bảo vệ độc lập dân tộc; để lại những bài học kinh nghiệm quý báu về sau.
    bởi thu thủy 17/12/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • cùng là cắm cọc nhọn

    bởi Phạm Khôi Nguyên 15/02/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Điểm giống là cắm cọc

  - Điểm khác là:

  + Trận Bạch Đằng năm 938 của Ngô Quyền là dụ địch đánh từ ngoài đánh vào

  + Trận Bạch Đằng năm 1288 của nhà Trần là dụ địch từ ngoài đánh vào

    bởi [Youtuber] AnhLoc2007 26/07/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1