ON
YOMEDIA
VIDEO

Khúc Hạo đã làm gì để củng cố nền độc lập tự chủ của đất nước?

Khúc Hạo dã làm gì để củng cố nền độc lập tự chủ của đất nước?

Nhận xét của em về những việc Khúc Hạo Đã làm

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Để xây dựng 1 chính quyền tự chủ Khúc Hạo đã làm những việc gì ?

  Trả lời:

  Để xây dựng 1 chính quyền tự chủ Khúc Hạo đã xây dựng đường lối tự chủ cốt sao cho dân chúng được yên vui, ông làm những việc lớn như: chia lại khu vực hành chính, cử người trông coi mọi việc đến tận xã, định lại mức thuế, bãi bỏ các thứ lao dịch thời Bắc thuộc, lập lại sổ hộ khẩu.

  Những việc làm của Khúc Hạo có ý nghĩa như thế nào ?

  Trả lời:

  Những việc làm của Khúc Hạo có ý nghĩa là:

  \(-\) Những việc làm của Khúc Hạo nhằm xoá bỏ chế độ thống trị tàn bạo của nhà Đường, xây dựng một cuộc sống hoàn toàn tự chủ.

  \(-\) Cuộc sống của người Việt do người Việt tự cai quản, tự quyết định tương lai của mình.

  \(-\) Những việc làm đó chứng tỏ nền đô hộ của thế lực phong kiến Trung Quốc đối với nước ta đã chấm dứt. Nhân dân ta đã được quyền tự chủ. Đó là bước đầu của giai đoạn chuyển tiếp sang thời kì độc lập hoàn toàn.

    bởi Trần Ngọc Huỳnh 11/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1