RANDOM
VIDEO

Hãy trình bày nét chính về nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248.

Hãy trình bày nét chính về nguyên nhân, diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu năm 248.

Theo dõi Vi phạm
RANDOM

Trả lời (7)

 
 
 
 • Diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu:

  • Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.
  • Từ căn cứ Phú Điền, nghĩa quân nhanh chóng đánh chiếm các thành của bọn đỏ hộ ở quận Cửu Chân rồi từ đó đánh rộng ra khắp Giao Châu. Sử nhà Ngô chép: "Năm 248, toàn thể Giao Châu đều chấn động". Nhà Ngô cử Lục Dận đem 6000 quân sang đàn áp. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền - Hậu Lộc - Thanh Hoá).
    bởi thu thủy 03/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • bạn học đến rồi hả

    bởi Nguyễn Bá Tuyến 05/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Diễn biến của cuộc khởi nghĩa Bà Triệu:

  Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.

  - Từ căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa), nghĩa quân đánh phá các thành ấp của quan lại nhà Ngô ở quận Cửu Chân rồi đánh ra khắp Giao Châu.

  - Được tin, nhà Ngô cử tướng Lục Dận đem 6.000 quân sang Giao Châu, chúng vừa đánh, vừa mua chuộc, tìm cách chia rẽ nghĩa quân.

  - Trước thế giặc mạnh, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, Bà Triệu anh dũng hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa).

  => Cuộc khởi nghĩa kết thúc.   

    bởi Nguyễn Thị Phương Nhung 06/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • - Năm 248 , cuộc khởi nghĩa bùng nổ.
  - Từ căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa), nghĩa quân đánh phá các thành ấp của quan lại nhà Ngô ở quận Cửu Chân rồi đánh ra khắp Giao Châu.
  - Được tin, nhà Ngô cử tướng Lục Dận đem 6.000 quân sang Giao Châu, chúng vừa đánh, vừa mua chuộc, tìm cách chia rẽ nghĩa quân.
  - Trước thế giặc mạnh, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, Bà Triệu anh dũng hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa).
  => Cuộc khỏi nghĩa kết thúc .


   

    bởi Trà Sữa ( Loannn nè ) 06/03/2020
  Like (1) Báo cáo sai phạm
 • Như những người trên

    bởi Phan Việt Anh 12/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Diễn biến cuộc khởi nghĩa Bà Triệu:

  – Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.

  – Từ căn cứ Phú Điền, nghĩa quân nhanh chóng đánh chiếm các thành của bọn đỏ hộ ở quận Cửu Chân rồi từ đó đánh rộng ra khắp Giao Châu. Sử nhà Ngô chép: "Năm 248, toàn thể Giao Châu đều chấn động". Nhà Ngô cử Lục Dận đem 6000 quân sang đàn áp. Bà Triệu hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền – Hậu Lộc – Thanh Hoá).

  => Cuộc khởi nghĩa thắng lợi.

    bởi Vũ Minh Khang 14/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Năm 248, cuộc khởi nghĩa bùng nổ.

  - Từ căn cứ Phú Điền (Hậu Lộc, Thanh Hóa), nghĩa quân đánh phá các thành ấp của quan lại nhà Ngô ở quận Cửu Chân rồi đánh ra khắp Giao Châu.

  - Được tin, nhà Ngô cử tướng Lục Dận đem 6.000 quân sang Giao Châu, chúng vừa đánh, vừa mua chuộc, tìm cách chia rẽ nghĩa quân.

  - Trước thế giặc mạnh, cuộc khởi nghĩa bị đàn áp, Bà Triệu anh dũng hi sinh trên núi Tùng (Phú Điền, Hậu Lộc, Thanh Hóa)

   

    bởi Chu Chu 01/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1