ADMICRO
VIDEO

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi về mặt chính trị?

Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có gì thay đổi về mặt chính trị?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (3)

 • Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán có nhiều thay đổi về chính trị là:

  • Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập Âu Lạc vào Nam Việt, chia Âu Lạc thành hai quận của Trung Quốc là Giao Chỉ và Cửu Chân
  • Năm 111 TCN, nhà Hán thay nhà Triệu đô hộ Âu Lạc, chia nước thành 3 quận Giao Chỉ, Cửu Chân, Nhật Nam (Từ Quảng Nam trở ra)
  • Chúng hợp nhất 3 quận của ta với 6 quận của Trung Quốc, lập thành châu Giao, Thủ phủ của châu Giao là Luy Lâu (Thuận Thành - Bắc Ninh), đặt các chức quan Thứ Sử, Thái Thú, Đô Uý (người Hán) cai trị, xoá bỏ nhà nước Âu Lạc và trở thành một vùng đất của Trung Quốc
  • Ở các huyện, nhà Hán vẫn cho các Lạc tướng c
    bởi khanh nguyen 03/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đất nước và nhân dân Âu Lạc dưới thời thuộc Hán nhiều thay đổi:

  - Đất nước mất hoàn toàn độc lập, bị chia thành 3 quận: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành châu Giao.

  - Đứng đầu châu và quận là quan lại người Hán. Đứng đầu huyện vẫn là Lạc Tướng người Việt.

  - Nhân dân ta phải chịu ách đô hộ tàn bạo: bị bắt phải theo phong tục Hán, phải nộp nhiều loại thế và hàng năm phải tìm sản vật để cống nạp.

      

    bởi Nguyễn Thị Cẩm Nhung 06/03/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm
 • Đất nước: Nhà Hán chia Âu Lạc thành 3 quận : Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, gộp với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.

     + Đứng đầu châu là Thứ sử.

     + Đứng đầu quận là Thái úy (coi việc chính trị), Đô úy (coi việc quân sự). Tất cả đều là người Hán.

     + Đứng đầu huyện là Lạc tướng (người Việt trị dân như cũ).

  Tham khảo

    bởi Chu Chu 01/04/2020
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID
ADMICRO

 

YOMEDIA
ON