Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nửa thuộc địa nửa phong kiến

bởi Hoàng Phương ngày 23/08/2017

Với điều ước nào Trung Quốc thực sự trở thành nước nữa thuộc địa nữa

phong kiến?

A. Tân Sửu.

B. Nam Kinh.

C. Bắc Kinh.

D. Nhâm Ngọ.

Câu trả lời (2)

Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan

 • lịch sử 11

  bởi Vân Trần Ngọc ngày 16/11/2017 |   1 Trả lời

  sự kiện nào đánh dấu cuộc chiến tranh thế giới thứ 1 (1914-1918) kết thúc?

 • chính sách tiến bộ nhất của chính quyền trung ương Thiên Kinh (Nam Kinh)

  A) thực hiện chính sách bình quân ruộng đất, bình quyền nam nữ

  B) xóa bỏ sự bóc lột của giai cấp địa chủ phong kiến

  C) xóa bỏ mọi thuế khóa cho nhân dân

  D) thực hiện các quyền tự do dân chủ

 • Nhật Bản sử 11

  bởi Trương Nhi ngày 30/10/2017 |   2 Trả lời

  Nam 1854 xảy ra sự kiện gì ở nhật

 • Sử 11..........

  bởi Pham Anh ngày 08/12/2017 |   1 Trả lời

  Đánh giá tác động, ý nghĩa của CM tháng Mười Nga với TG và với Việt Nam. Phản tích ý nghĩa và liên hệ với hoạt động của Nguyễn Ái Quốc. 

 • sử 11..............

  bởi Pham Anh ngày 08/12/2017 |   1 Trả lời

  1. Làm sáng tỏ nhận định về hệ thống Vécxai - Oasinhton đã thiết lập quan hệ hoà bình giữa các nước tư bản trong thời gian này chỉ là tạm thời và mong manh.

  2. Khủng hoảng kinh tế 1929 - 1933 dẫn tới nguy cơ của một cuộc chiến tranh thế giới mới. Ý kiến đó đúng hay sai? Vì sao? Hãy phân tích, làm rõ.