Những hạn chế của phái cấp tiến là gì

bởi Khoa Đào 14/09/2018

những hạn chế của phái cấp tiến là gì ?

Câu trả lời (1)

 •  không gắn liền đấu tranh giải phóng dân tộc  với cuộc đấu tranh chống phong kiến .

  bởi Nguyễn Hoàng Ngân 16/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • Sam sung

  Ấn Độ phù hợp với con đường đấu tranh chính trị hay vũ trang? Vì sao?

 • Nguyễn Anh Hưng

  1. Hình thức cai trị của Anh ở Ấn Độ là

  A. gián tiếp

  B. Trực tiếp

  C. giao toàn quền cho người Ấn Độ

  D. kết hợp gữa nắm quyền cai trị và thông qua người Ấn Độ

  2. Đời sống của nhân dân Ấn Độ dưới chính sách thống trị của thực dân Anh là

  A. một bộ phận nhỏ bị bần cùng và phá sản

  B. bị bần cùng, nghèo đói, mất ruộng đất

  C. bị ba tầng áp bức của đế quốc,tư sản và phong kiến

  D. đời sống ổn định,phát triển

 • thủy tiên

  nội dung nào sau đây không được hiến pháp lâm thời trung hoa dân quốc thông qua tại kỳ họp vủa quốc dân đại hội ?

  A công nhận quyền bình đẳng của mọi công dân

  B thưc hiện quyền bình đẳng về ruộng đất cho dân cày

  C công nhận quyền tự do dân chủ của mọi công dân

  Dcông nhận quyền bình đẳng và tự do của mọi cong dân

 • Nguyễn Anh Hưng

  Nêu vai trò của Ti lắc trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc Ấn Độ (1908-1920)

 • Lê Bảo An

  trước đòi hỏi của tư sản ấn dộ thái độ của thực dân anh

  A đồng ý những đòi hỏi của tư sản ấn độ

  B đồng ý những dòi hỏi đó nhưng phải có điều kiện

  C thực dân anh kìm hãm tư sản ấn độ phát triển bằng mọi cách

  D thực dân anh thẳng tay đàn áp

  mâu thuẩn chủ yếu trong xã hội ấn độ là mâu thuẫn j

  A tư sản với công dân

  B nông dân với phong kiến

  C thực dân anh với tư sản

  D toàn thể dân tộc ấn độ với tực dân anh

  sự khác biệt của cao trào 1905-1908 so với các phong trào đấu tranh giai đoạn trước là

  A do bộ phận tư sản lãnh đạo , mang dậm ý thức dân tộc , vì độc lập dân chủ

  B do tầng lớp tư sản lãnh đạo , mang đận tính giai cấp vì quyền lợi chính trị , kinh tế

  C có sự lãnh đạo của đảng quốc đại , sự tham gia của công dân , nông dân

  D tập hợp được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia

  nguyễn nhân cơ bản nhất khiến phong trào đấu tranh của nhân dân ấn độ tạm ngừng vào cuối thể kỉ XX là?\

  A do chính sách chiia rẽ của thực dân anh và sự phân hoá của đảng quốc đại

  B thiếu dường lối đứng đắn

  C phong trào diễn ra lẻ tẻ , tự phát

  D chưa tập hợp được lực lượng đông đảo quần chúng nhân dân

 • Nguyễn My

  A. đánh dấu sự thắng lợi của giai cấp tư sản Ấn Độ. 
  B. giai cấp tư sản Ấn Độ bước lên vũ đài chính trị.
  C. bước ngoặt phong trào đấu tranh giành độc lập dân tộc.
  D. thể hiện ý thức và lòng tự tôn dân tộc của nhân dân Ấn Độ.