Đảng quốc đại được thành lập nhằm mục đích gì?

bởi lê trân thanh huyền ngày 07/07/2017

Đảng quốc đại thành lập nhằm mục đích gì?

Câu trả lời (2)

 • Đảng Quốc đại: thành lập năm 1885, là chính đảng của giai cấp tư sản Ấn Độ.
  Mục tiêu đấu tranh:
  Từ năm 1885 đến 1905, Đảng quốc đại theo đường lối ôn hòa, dựa vào Anh I để phát triển đất nước.
  Từ năm 1905. xuất hiện phái cấp tiến do Ti-lắc lãnh đạo chủ trương đấu tranh vũ trang lật đổ sự thống trị của Anh.

  bởi Nguyễn Thị Thanh ngày 19/07/2017
  Like (0)
 • Đảng Quốc dân Đại hội (1885)
  Mục đích:
  Giành quyền tự trị và phát triển kinh tế dân tộc

  bởi Lê Nguyễn Hạ Anh ngày 19/07/2017
  Like (0)
Gửi câu trả lời Hủy

 

Được đề xuất cho bạn

Các câu hỏi có liên quan