AMBIENT

Xác định R biết trong R2Ox oxi chiếm 22,56%O và trong R2Oy oxi chiếm 50,48%?

bởi trang lan 23/04/2019

CÁC BẠN CHUYÊN ''HÓA'' ƠI! HÃY GIÚP MÌNH GIẢI BÀI NÀY VỚI!eoeo

Oxit của kim loại R ở mức hóa trị thấp chứa 22,56% Oxi và cũng của kim loại đó ở mức hóa trị cao chứa 50,48% Oxi. Hãy xác định kim loại R.

ADSENSE

Câu trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!!hihivuihahayeuok(Mình không chuyên nhưng làm thôi!)

  Gọi CTHH của hai Oxit lần lượt là: R2Ox và R2Oy

  Theo đề bài, ta có tỉ lệ: \(\left\{{}\begin{matrix}16.x.2R=22,5677,44\left(1\right)\\16.y.2R=50,4849,62\left(2\right)\end{matrix}\right.\)

  Từ (1)(2) suy ra: \(xy=13,5\)

  Chọn:+) \(x=1\Rightarrow y=13,5\) (Loại)

  +) \(x=2\Rightarrow y=7\) (Chọn)

  \(\Rightarrow\) CTHH của hai Oxit đó lần lượt là: RO và R2O7

  Trong phân tử RO,\(\%O=22,56\%\)\(\Rightarrow\text{16R = 22,5677,44}\)
  \(\Rightarrow R\approx55\left(Mn\right)\)
  Vậy............

  bởi Nguyễn Thành 23/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

YOMEDIA