YOMEDIA

Xác định CTHH của oxit đó

Dùng 0,4 mol Hidro khử vừa đủ 23,2 g oxit của 1 KL M. Xác định CTHH của oxit đó.

Theo dõi Vi phạm
ADMICRO

Trả lời (1)

 
 
 • Gọi CTHH của oxit là MxOy ( \(\frac{2y}{x}\) là hóa trị của M )

  PTHH: MxOy + yH2 =(nhiệt)=> xM + yH2O

  Theo phương trình, nMxOy = \(\frac{0,4}{y}\left(mol\right)\)

  \(\Rightarrow M_{MxOy}=23,2\div\frac{0,4}{y}=58y\left(\frac{g}{mol}\right)\)

  \(\Leftrightarrow x.NTK_M+16y=58y\)

  \(\Leftrightarrow x.NTK_M=42y\)

  \(\Leftrightarrow NTK_M=21\times\frac{2y}{x}\)

  +) \(\frac{2y}{x}=1\Rightarrow\) NTKM = 21 (loại)

  +) \(\frac{2y}{x}=2\Rightarrow\) NTKM = 42 (loại)

  +) \(\frac{2y}{x}=3\Rightarrow\) NTKM = 63 (loại)

  +) \(\frac{2y}{x}=\frac{8}{3}\Rightarrow\) NTKM = 56 (nhận)

  => M là Fe

  => CTHH oxit: Fe3O4

    bởi Phong nguyen Nguyen 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA