Xác định cấu tạo của y biết tổng số hạt là 28

bởi Dell dell 23/09/2018

Một nguyên tử y có tổng số hạt là 28 và số hạt ko mang điện chiếm sấp sĩ 35,7%. Hãy xác định xấu tạo của y.

Câu trả lời (1)

 • gọi số proton, electron, notron lần lượ là p,e,n

  ta có p=e=> p+e=2p

   số hạt không mang điện chiếm 35,7% tức là n chiếm 

  theo đè ta có hệ \(\begin{cases}2p+n=28\\n=\frac{35,7}{100}.28=10\end{cases}\)

  => p=e=9 và n=10

  vậy số hạt proton, electron và notron lần lượt là 9,9,10

  bởi Trần Ying 23/09/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 • minh dương

  Trong phản ứng hóa học,hạt vi mô nào được bảo toàn?

 • Nguyễn Trà Long

  a) Nguyên tố A , trong nguyên tử có tổng số hạt là 24 hạt , trong đó hạt mang điện nhiều hơn hạt không mang điện là 8 hạt . tìm số proton , số electron , số nơtron.
  b) Vẽ mô hình biểu diễn lớp electron nguyên tử 

 • trang lan

  Tìm số p, n, e trong một nguyên tử, biết tổng số hạt là 82 và hạt n bằng 15 phần 13 số hạt p.

 • Bo Bo

  tìm kí hiệu hóa học của nguyên tố x biết rằng nếu tính bằng gam của 1 nguyên tử X nặng 6,642*10^-3 gam

  #lề nhờ các bạn giải giúp mình nhá mình đang cần gấp :v

 • Việt Long

  Bài 3: nguyên tử nhôm có 13p, 14n, 13e

  a. Tính khối lượng nguyên tử nhôm

  b. Tính khối lượng e trong 1kg nhôm
  Bài 4: nguyên tử X có tổng các hạt là 52 trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt k mang điện là 16 hạt.

  a. Hãy xác định số p, số n, số e trong nguyên tử X

  b. Vẽ sơ đồ nguyên tử X

  c. Tính nguyên tử khối của X, biết mp=mn=1.013 đvC ( sấp sỉ ). hãy viết tên, kí hiệu hoá học và nguyên tử khối của nguyên tố X

  Bài 9: Tổng số hạt proton, notron, electron trong 2 nguyên tử kim loại A và B là 142, trong đó số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt k mang điện là 42. Số hạt mang điện của B nhiều hơn của A là 12. Xác định kim loại A và B. ( Cho biết số đơn vị điện tích hạt nhân của 1 số nguyên tố: Na ( Z = 11 ), Mg ( Z = 24 ), Al ( Z = 13 ), K ( Z = 19 ), Ca ( Z = 20 ), Fe ( Z = 26 )

  Bài 19: Một hợp chất gồm 2 nguyên tử nguyên tố Y liên kết với 5 nguyên tử oxi và có phân tử khối nặng hơn phân tử ni-tơ \(\frac{71}{14}\)lần.

  a. Tính phân tử khối của hợp chất

  b. Tính nguyên tử khối của nguyên tố Y, cho biết tên và kí hiệu hoá học của Y

  Bài tập mở rộng: Nguyên tử A có tổng số hạt cơ bản là 49. Trong đó hiệu bình phương số hạt mang điện và số hạt k mang điện trong nguyên tử A bằng 735. Tìm số p, n, e của A; khối lượng của A. cho biết tên, kí hiệu hoá học của A. A nặng hay nhẹ hơn Mg bao nhiêu lần ?

               Các bạn giúp mình với @_@
   

 • Mai Vàng

  Nguyen tu x co tong so hat la 93. Trong do hat mang dien gap 1,657 lan so hat ko mang dien. Hoi x la nguyen to nao?

  Giup mk nha!!!!! Cam onhaha

 • sap sua

  Tổng số hạt trong nguyên tử X là 40. Tìm số hạt prooton, nơtron, electron trong nguyên tử X.

 • Nguyễn Hồng Tiến

  Tổng số hạt cơ bản trong một nguyên tử I là 155. Biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 33. Tìm số hạt mỗi loại.

 • Trần Hoàng Mai

  Tổng số hạt cơ bản trong nguyên tử X là 52. Trong hạt nhân của nguyên tử số hạt không mang điện nhiều hơn số hatj mang điện nhiều hơn mang điện là 1 đơn vị. Tìm số hạt mỗi loại.

   

 • Duy Quang

  Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số các hạt là 28. Số hạt không mang điện tích lớn hơn \({1 \over 2}\) số hạt mang điện tích. Xác định số proton và gọi tên nguyên tử đó.