Viết PTHH khi cho hỗn hợp CO và H2 tác dụng với khí O2?

bởi thuy linh 24/04/2019

đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp khí gồm CO và H2 cần dùng 9,6 gam khí oxi . khí sinh ra có 8,8g CO2

a) viết PUHH xảy ra

b) tính khối lượng, phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp

Câu trả lời (1)

 • a) PTHH :

  \(\left(1\right)2CO+O2-^{t0}->2CO2\)

  \(\left(2\right)2H2+O2-^{t0}->2H2O\)

  b) \(Theo-\text{đ}\text{ề}-b\text{à}-ta-c\text{ó}:nCO2=\dfrac{8,8}{44}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 1 ta có :

  \(nO2=\dfrac{1}{2}nCO2=0,1\left(mol\right)\)

  nCO = nCo2 = 0,2 (mol)

  => nO2(2) = \(\dfrac{9,6-0,1.32}{32}=0,2\left(mol\right)\)

  Theo PTHH 2 ta có :

  nH2 = 2nO2=2.0,2=0,4(mol)

  => \(\left\{{}\begin{matrix}\%mCO=\dfrac{0,2.28}{0,2.28+0,4.2}.100\%=87,5\%\\\%mH2=100\%-87,5\%=12,5\%\end{matrix}\right.\)

  bởi Đặng Hiền 24/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan