ON
YOMEDIA
VIDEO

Tính thành phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu?

Đốt cháy hoàn toàn m (gam) hỗn hợp kim loại Fe và Al cần dùng vừa đủ 5,6 lít khí O2 điều kiện tiêu chuẩn nếu lấy m (gam) hỗn hợp trên Hòa tan hết trong dung dịch HCl thì thấy thoát ra 10,08 lít khí H2 ở điều kiện tiêu chuẩn Hãy tính m (gam) hỗn hợp kim loại và Tính thành phần trăm mỗi kim loại trong hỗn hợp đầu

Theo dõi Vi phạm
YOMEDIA

Trả lời (1)

 
 
 
 • Gọi x,y lần lượt là số mol của Fe, Al

  nO2 = \(\dfrac{5,6}{22,4}=0,25\) mol

  nH2 = \(\dfrac{10,08}{22,4}=0,45\) mol

  Pt: 3Fe + 2O2 --to--> Fe3O4

  .......x........\(\dfrac{2}{3}\)x

  .....4Al + 3O2 --to--> 2Al2O3

  .......y.......0,75y

  ......Fe + 2HCl --> FeCl2 + H2

  ......x.....................................x

  ......2Al + 6HCl --> 2AlCl3 + 3H2

  .......y.........................................1,5y

  Ta có hệ pt:\(\left\{{}\begin{matrix}\dfrac{2}{3}x+0,75y=0,25\\x+1,5y=0,45\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=0,15\\y=0,2\end{matrix}\right.\)

  mhh = mFe + mAl = \(\left(0,15\times56\right)+\left(0,2\times27\right)=13,8\left(g\right)\)

  % mFe = \(\dfrac{0,15\times56}{13,8}.100\%=60,87\%\)

  % mAl = \(\dfrac{0,2\times27}{13,8}.100\%=39,13\%\)

    bởi Hoàng Nguyễn 11/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

YOMEDIA
1=>1