YOMEDIA
NONE

Tính thành phần % theo khối lượng và theo số mol của các oxit có trong hỗn hợp ban đầu

Bài 1: Cho 5,4g hỗn hợp Al và Mg vào dung dịch H2SO4 loãng dư thu được 5,6l H2 (đktc).

a, Tính khối lượng mỗi kim loại thu được.

b, Tính tổng khối lượng muối sau phản ứng.

Bài 2: Khử hoàn toàn 5,43g hỗn hợp bột đồng oxit và chì oxit bằng khí H2. Người ta thu được 0.9g nước.

a, Tính thành phần % theo khối lượng và theo số mol của các oxit có trong hỗn hợp ban đầu.

b, Tính thành phần % theo khối lượng của hỗn hợp chất rắn thu được.

Làm giúp mình với! Thanks^^

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Câu 1:

  nH2=5,6/22,4=0,25(mol)

  2Al+3H2SO4--->Al2(SO4)3+3H2

  x_________________1/2x_______3/2x

  Mg+H2SO4--->MgSO4+H2

  y______________y_____y

  Hệ pt:

  \(\left\{{}\begin{matrix}27x+24y=5,4\\\dfrac{3}{2}x+y=0,25\end{matrix}\right.\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=\dfrac{1}{15}\\y=0,15\end{matrix}\right.\)

  =>mAl,mMg

  b) Có 2 cách

  Cách 1 là bạn tính tổng mH2SO4 rồi áp dụng định luật bảo toàn khối lượng

  cách 2 là bạn tính từng muối ra rồi cộng lại là ok

    bởi NGÔ GIA TUẤN 26/06/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON