AMBIENT

Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử biết tổng số hạt là 42?

bởi Tuan Bao 22/12/2018

Tông số hạt của 1 nguyên tử là 42. Tính số hạt mỗi loại của nguyên tử đó và xác định nguyên tố đó thuộc nguyên tố nào? Tính khối lượng bằng gam của nguyên tố đó

ADSENSE

Câu trả lời (2)

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

 

AMBIENT
?>