YOMEDIA
NONE

Tính m và V

Hoà tan hoàn toàn m gam hỗn hợp X gồm Fe và Fe2O3 vào V ml dung dịch HNO3 2M, khuấy đều thu được 0,448 lít NO là sản phẩm khử duy nhất, dung dịch Y và 0,24 gam kim loại. Thêm dung dịch H2SO4 loãng dư vào dung dịch Y, cho tiếp dung dịch chứa NaNO3 từ từ vào cho đến khi khí vừa ngừng thoát ra thu được 0,672 lít khí NO là sản phẩm khử duy nhất. Tính m và V:

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Coi hỗn hợp Fe,Fe203 gồm 2 ngtố Fe, O.
  Pứ thứ 1.
  Do dư 0,24gFe nên toàn bộ (Fe3+) tạo thành sẽ chuyển thành Fe2+
  =>ta có sơ đồ phản ứng:
  a mol Fe,b mol 0+HN03-->0,02 mol N0+(Fe3+) --Fe dư--> Fe2+
  ta có pt: 2a=2b+0,02.3 (¤)
  pứ thứ2:
  (Fe2+) +(H+)+(N03-) -->(Fe3+) +0,03 mol N0
  =>n(Fe2+)=3nN0=0,09
  (Đl bảo toàn e)
  nFe=(nFe2+)=0,09=a
  thay vào pt(¤) ta có
  n0=b=0,06(mol)
  …………………………………
  TÍNH M
  =>m =mFe+m0+m kimloại dư=0,09.56+0,06.16+0,24=6,24g
  …………………………………
  TÍNH V
  xét p/ứ 1
  。nFe203=n0/3=0,02
  Fe203+6HN03 -> 2Fe(NO3)3
  nHN03=6nFe203=0,12
  có thêm nHN03=4NO=0,08(do ban đầu có Fe+HN03-->Fe3+)
  =>nHN03=0,2
  =>V=0,2/2=0,1L=100ml

    bởi tran nguyen dung 03/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON