AMBIENT

Tính m dư sau phản ứng khi cho 2,24 lít H2 qua 12g CuO?

bởi Bảo Lộc 08/05/2019

Cho 2,24 l H2 đi qua 12 g bột Đồng ( II ) oxit

a, Sau phản ứng chất nào còn dư và khối lượng là bao nhiêu

b, Tính khối lượng kim loại đồng thu được.

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • PTHH: H2 + CuO ➞ Cu + H2O

  a) \(n_{H_2}=\dfrac{2,24}{22,4}=0,1\) (mol)

  nCuO = \(\dfrac{12}{80}=0,15\) (mol)

  Lập tỉ số: \(\dfrac{0,1}{1}=0,1\) < \(\dfrac{0,15}{1}=0,15\)

  ⇒ H2 hết, CuO dư

  Theo PT: nCuO pư = \(n_{H_2}=0,1\) (mol)

  ⇒ nCuO dư = 0,15 - 0,1 = 0,05 (mol)

  mCuO dư = 0,05 . 80 = 4 (g)

  b) Theo PT: \(n_{Cu}=n_{H_2}=0,1\) (mol)

  ⇒ mCu= 0,1 . 64 = 6,4 (g)

  bởi Lục Thị Ngọc Nữ 08/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>