ON
YOMEDIA
VIDEO_3D

Tính lượng KMnO4 cần dùng để cung cấp đủ Oxi cho phản ứng trên?

Oxi hóa hoàn toàn 7,8g hỗn hợp hai kim loại Mg và Al thu được 14,2g hỗn hợp hai oxit.

a/ Tính % về khối lượng mỗi kim loại trong hỗn hợp ban đầu?

b/ Tính lượng KMnO4 cần dùng để cung cấp đủ Oxi cho phản ứng trên?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 
 
 
 • a) 2Mg+O2->2MgO

  4Al+3O2->2Al2O3

  Khối lượng oxi tham gia phản ứng:

  14,2-7,8=6,4g

  \(n_{O_2}=\frac{6,4}{32}=0,2\left(mol\right)\)

  Đặt số mol Mg là x, số mol Al là y ta có hệ phương trình:

  \(\left\{\begin{matrix}\frac{1}{2}x+\frac{3}{4}y=0,2\\24x+27y=7,8\end{matrix}\right.\)

  giải hệ pt, ta được: x=0,1, y=0,2

  \(m_{Mg}=0,1.24=2,4g\)

  \(m_{Al}=0,2.27=5,4g\)

  %Mg=\(\frac{2,4}{7,8}.100\%=30,76\%\)

  %Al=100%-30,76%=69,24%

  b) \(2KMnO_4\underrightarrow{t^o,..}K_2MnO_4+MnO_2+O_2\)

  \(n_{KMnO_4}=2.n_{O_2}=2.0,2=0,4mol\)

  \(m_{KMnO_4}=0,4.158=63,2g\)

  P/S: Có cách giải khác không cần hệ, nếu bạn lớp 8 chưa biết giải mình post cho

    bởi Đời Phiêu Lãng 28/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
AMBIENT

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

 

AMBIENT
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_bg] => 
      [banner_picture] => 894_1634779022.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://kids.hoc247.vn/tieuhoc247
      [banner_startdate] => 2021-09-01 00:00:00
      [banner_enddate] => 2021-10-31 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)