Tính khối lượng khí cacbonic sinh ra

bởi thanh hằng 30/03/2019

tính khối lượng khí cacbonic sinh ra trong mỗi trường hợp sau:

khi đốt 6g cacbon trong bình chứa 13,44 lít khí oxi ( đktc )

Câu trả lời (1)

 • \(n_C=\frac{m_C}{M_C}=\frac{6}{12}=0,5\left(mol\right)\)

  \(n_{O_2}=\frac{V_{O_2}}{22,4}=\frac{13,44}{22,4}=0,6\left(mol\right)\)

  PTHH: C + O2 -to>CO2

  Lập thành tỉ lệ số mol, ta được:

  \(\frac{n_C}{1}=\frac{0,5}{1}=0,5< \frac{n_{O_2}}{1}=\frac{0,6}{1}=0,6\)

  => C phản ứng hết, O2 dư. Tính theo nC

  Theo PTHH và đề bài, ta có:

  \(n_{CO_2}=n_C=0,5\left(mol\right)\)

  Khối lượng CO2 sinh ra :

  \(m_{CO_2}=n_{CO_2}.M_{CO_2}=0,5.44=22\left(g\right)\)

  bởi Nguyễn Quốc Thái 30/03/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan