Tìm CTHH của A biết đốt cháy A thu được 22g CO2 và 9g H2O?

bởi het roi 02/05/2019

Đốt cháy hoàn toàn khí A chỉ chứa 2 nguyên tố được 22 gam khí CO2, 9 gam H2O . Tỉ khối của A vói H2 là 14. Tìm CTHH

Câu trả lời (1)

 • CHÚC BẠN HỌC TỐT!

  Theo đề bài, ta có: \(\left\{{}\begin{matrix}n_{CO2}=\dfrac{22}{44}=0,5\left(mol\right)\\n_{H2O}=\dfrac{9}{18}=0,5\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  \(\Rightarrow\left\{{}\begin{matrix}n_C=0,5\left(mol\right)\\n_H=1\left(mol\right)\end{matrix}\right.\)

  Ta có tỉ lệ: \(n_C:n_H=0,5:1=1:2=2:4\)

  \(\Rightarrow\)CTHH của khí A là : C2H4

  MA= 14.2 = 28 (g/mol)

  Vậy..........

  bởi Trần Thức Hào 02/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan