YOMEDIA
NONE

Phân biệt và gọi tên các chất sau

Phân biệt và gọi tên các chất sau:

\(CO_2\), \(H_2CO_3\), \(Na_2CO_3\), \(NaHCO_3\), NaOH, \(Fe\left(OH\right)_3\), \(Fe_2O_3\), CuO, \(Cu\left(OH\right)_2\), \(CuSO_4\), \(Na_2S\), \(P_2O_5\), \(H_3PO_4\), \(K_3PO_4\), \(KH_2PO_4\) , \(K_2HPO_4\), \(SiO_2\), \(Mn_2O_7\), \(CaCO_3\), NaCl

Theo dõi Vi phạm
ATNETWORK

Trả lời (1)

 • Chất Phân loại Đọc tên
  CO2 oxit axit cacbon đioxit
  H2CO3 axit axit cacbonic
  Na2CO3 muối natri cacbonat
  NaHCO3 muối trung hòa natri hidrocacbonat
  NaOH bazo natri hidroxit
  Fe(OH)3 bazo sắt (III) hidroxit
  Fe2O3 oxit bazo sắt (III) oxit
  CuO oxit bazo đồng oxit
  Cu(OH)2 bazo đồng hidroxit
  CuSO4 muối đồng sunfat
  Na2S muối natri sunfua
  P2O5 oxit axit điphotpho pentaoxit
  H3PO4 axit axit photphoric
  K3PO4 muối kali photphat
  KH2PO4 muối trung hòa kali đihidrophotphat
  K2HPO4 muối trung hòa kali hđrôphôtphat
  SiO2 oxit axit silic đioxit
  Mn2O7 oxit axit đimangan hepta oxit
  CaCO3 muối canxi cacbonat
  NaCl muối natri clorua

  Chúc bạn học tốt!

    bởi Nguyễn Văn Thịnh 02/07/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON