AMBIENT

Nêu ý nghĩa của 4F?

bởi Nguyễn Trung Thành 13/05/2019

Nêu ý nghĩa của việc viết sau đây :4F;2S;0;3Cu;5N;3Fe

RANDOM

Câu trả lời (1)

 • 4F: 4 nguyên tử flo

  2S: 2 nguyên tử lưu huỳnh

  O:+nguyên tố oxi

  +1nguyên tử oxi

  3Cu: 3 nguyên tử đồng

  5N: 5 nguyên tử ni tơ

  3Fe: 3 nguyên tử sắt

  bởi Trần Thị Thu Uyên 13/05/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Mời gia nhập Biệt đội Ninja247

Gửi câu trả lời Hủy

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

Các câu hỏi có liên quan

AMBIENT
?>