ADMICRO
UREKA

Xác định công thức hợp chất hữu cơ.

đốt cháy hết chất hữu cơ x no đơn chức mạch hở thành phần chứa C H O thu được CO2 có số mol bằng số mol O2 phản ứng. biết chất X có phản ứng tráng gương .số chất X thoả mãn?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Hello bạn.

  Trước tiên mình liệt kê cho bạn những chất có khả năng tráng gương nha:

  1) ankin có liên kết ba đầu mạch (Loại vì trong thành phần không có chứa nguyên tố Oxi mà đề cho thành phần chứa C H O)

  2) Anđehit (chọn)

  3) este (chọn)

  4) Những chất có chứa nhóm -CHO

  • Axit fomic: HCOOH (Loại vì só mol CO2 không bằng số mol Oxi phản ứng khi đốt cháy)
  • Muối của axit fomic: HCOOR (loại vì đề cho chất X chỉ chứa C, H, O)
  • Glucozo, fructozo: C6H12O6 (loại vì đây là hợp chất đa chức mà đề cho là đơn chức)
  • Mantozo: C12H22O11 (loại vì đây là hợp chất đa chức mà đề cho là đơn chức)

  Cuối cùng thì ta kết luận được 2 chất là este và anđehit

  • Công thức của este no, đơn, hở là: CnH2nO2
  • Công thức của anđehit no, đơn, hở là: CnH2nO

  Giờ viết phương trình phản ứng cháy ra và cho hai số mol bằng nhau ta rút ra được giá trị n = ? rồi tìm được số chất X thỏa mãn yêu cầu đề bài.

  TN1: CnH2nO2  + \(\left( {\frac{{3n - 2}}{2}} \right)\)O2  nCO2 + nH2O

  Vì CO2 có số mol bằng số mol O2 phản ứng nên: 

  \(\frac{{3n - 2}}{2} = n \Rightarrow n = 2 \Rightarrow {C_2}{H_4}{O_2}\)

  hay H-COOCH3

  TN2: CnH2nO   + \(\left( {\frac{{3n - 1}}{2}} \right)\)O2   nCO2  + nH2

  Vì CO2 có số mol bằng số mol O2 phản ứng nên: 

  \(\frac{{3n - 1}}{2} = n \Rightarrow n = 1 \Rightarrow HCHO\)

  Vậy có 2 chất thỏa mãn yêu cầu của đề bài là HCOOCH3 và HCHO

    bởi Lê Thánh Tông 22/07/2017
  Like (1) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON