YOMEDIA
UREKA

Trộn \(KMnO_4\) và \(KClO_3\) với 1 lượng \(MnO_2\) trong bình kín thu được hỗn hợp X. Lấy 52,550g X đem nung nóng sau thời gian thì được hỗn hợp rắn Y và V lít O2.Biết KClO3 bị nhiệt phân hoàn toàn tạo 14,9g KCl chiếm36,315% khối lượng Y. Sau đó cho toàn bộ Y tác dụng với HCl đặc dư nung nóng , sau phản ứng cô cạn thu được 51,275g muối khan. Hiệu suất của quá trình nhiệt phân muối \(KMnO_4\) là

A.62,5%

B.75%

C.91,5%

D.80%

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • MY = 14.9/0.36315 = 41.03g

  → mO2 = 11.52g = 0.36 mol 

  KClO3 → KCl + 1.5O2 

  0.2        0.2        0.3 

  2KMnO→ K2MnO4 + MnO2 + O2 

  0.12                                     0.06 

  Gọi x, y là mol KMnO4, MnO2 trong X

  → 158x + 87y = 52.55 - 0.2*122.5 (1) 

  51.275g muối = (0.2 + x) mol KCl + (x + y) mol MnCl2 → pt (2) 

  (1) (2) → x = 0.15 → H = 0.12/0.15 = 80% 

    bởi hi hi 29/01/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
NONE

Các câu hỏi mới

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON