ADMICRO
VIDEO

Trộn 2,25l dung dịch A với 2,75l dung dịch B có pH bằng bao nhiêu?

Bài 1: Tính V ml dung dịch HCl 0,94M cần cho vào 200ml dung dịch NaOH 0,2M để thu được dung dịch có pH= 2.

Bài 2: Dung dịch Ba(OH)2 có pH=13 (dd A). Dung dịch HCl có pH=1 (dd B):

a) Tính nồng độ mol của A và B ? (coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn cả 2 nấc).

b) Trộn 2,25l dung dịch A với 2,75l dung dịch B. Tính pH của dung dịch thu được?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Bài 2.

  a) Dung dịch A có pH = 13 => pOH = 14-13 = 1 => [OH-] = 0,1 mol/lít

  \(\left[Ba\left(OH\right)_2\right]=\dfrac{1}{2}\left[OH^-\right]=0,05\) mol/lít

  Dung dịch B có pH = 1 => [H+] = 0,1 mol/lít

  \(\left[HCl\right]=\left[H^+\right]=0,1\) mol/lít

  b) \(n_{H^+}=n_{HCl}=2,75.0,1=0,275\) mol

  \(n_{OH^-}=2n_{Ba\left(OH\right)_2}=2.0,1.2,25=0,45\) mol

  \(H^++OH^-\rightarrow H_2O\)

  0,275->0,275

  \(\Rightarrow n_{OH^-}\text{còn}=0,45-0,275=0,175\) mol

  Thể tích dung dịch thu được: V = 2,25+2,75 = 5 lít

  \(\Rightarrow\left[OH^-\right]=\dfrac{0,175}{5}=0,035\) mol/lít

  \(\Rightarrow pOH=-lg\left[OH^-\right]=1,46\) \(\Rightarrow pH=14-1,46=12,54\)

    bởi Hoàng Linh Đan 20/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON