ADMICRO
VIDEO

Tính % khối lượng của từng nguyên tố trong A

Đốt chay 2.5g chat A cần 3.36 lit oxi(đktc) thu dc Co2 va H2O, biet klg Co2 lon hon klg cua nuoc 3,7g. Tinh % khoi luong cua từng nguyen tố trong A

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • A+O2\(\rightarrow\)CO2+H2O nên trong A có C, H và có thể có thêm O

  \(n_{O_2}=\dfrac{v}{22,4}=\dfrac{3,36}{22,4}=0,15mol\)

  \(m_{O_2}=0,15.32=4,8gam\)

  -Áp dụng bảo toàn khối lượng:

  \(m_{CO_2}+m_{H_2O}=m_A+m_{O_2}=2,5+4,8=7,3gam\)

  -Ngoài ra \(m_{CO_2}-m_{H_2O}=3,7gam\)

  -Gọi khối lượng CO2 là x, khối lượng H2O là y. Ta có hệ:

  \(\left\{{}\begin{matrix}x+y=7,3\\x-y=3,7\end{matrix}\right.\Leftrightarrow\left\{{}\begin{matrix}x=5,5\\y=1,8\end{matrix}\right.\)

  \(n_C=n_{CO_2}=\dfrac{5,5}{44}=0,125mol\rightarrow m_C=0,125.12=1,5gam\)

  \(n_H=2n_{H_2O}=2.\dfrac{1,8}{18}=0,2mol\rightarrow m_H=0,2gam\)

  %C=\(\dfrac{1,5}{2,5}.100=60\%\)

  %H=\(\dfrac{0,2}{2,5}.100=8\%\)

  %O=100%-60%-8%=32%

    bởi Nguyễn thị thúy tiên 21/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON