YOMEDIA
ZUNIA12

Tìm V biết X có 2 hidrocacbon là đồng đẳng liên tiếp, phân tử khối trung bình của X là 31,6. Lấy 6,32 gam X lội vào 200 gam dung dịch (gồm nước và chất xúc tác thích hợp) thu được dung dịch Y và thấy thoát ra V lít khí khô Z (ở đktc), phân tử khối trung bình của hỗn hợp Z là 33. Biết rằng dung dịch Y chứa anđêhit với nồng độ 1,3046%?

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Vì Y chứa Andehit ⇒ X gồm 2 ankin

  Lại có Khối lượng phân tử trung bình của X là 31,6g

  ⇒ 2 chất trong X là C2H2 và C3H4

  Gọi số mol 2 chất lần lượt là x và y mol

  ⇒ mX = 26x + 40y = 6,32 = 31,6(x + y)

  ⇒ x = 0,12 mol; y = 0,08 mol

  Do MZ = 33 ⇒ chắc chắn có a mol C2H2 và b mol C3H4 phản ứng

  ⇒ mdd sau = 200 + 26a + 40b

  \(\Rightarrow \%m_{CH_3CHO} = \frac{44a}{200+26a+40b}= 1,3046\%\)

  ⇒ 3346,68a – 40b = 200

  Lại có trong Y gồm (0,12 – a) mol C2H2; (0,08 – b) mol C3H4

  ⇒ mZ = 26(0,12 – a) + 40(0,08 – b) = 33(0,2 – a – b)

  ⇒ 7a – 7b = 0,28

  ⇒ a = 0,06 mol; b = 0,02 mol

  ⇒ số mol Z = 0,2 – 0,06 – 0,02 = 0,12 mol

  ⇒ V = 2,688 lít

    bởi Song Thu 13/05/2022
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON