ADMICRO
VIDEO

Tìm công thức phân tử của A biết tỉ khối d A/H2=15,5

Đốt cháy 3,1g hợp chất hữu cơ A thu được sản phẩm gồm CO2; H2O và N2. Dẫn sản phẩm lần lượt qua bình 1 đựng CaCl2 khan, bình 2 đựng Ba(OH)2 dư thì còn lại 1,12l khí ở đktc; Khối lượng bình 1 tăng 4,5g, bình 2 tăng 19,7g
a) tính % theo khối lượng của các nguyên tố trong hợp chất A
b) lập công thức đơn giản của A
c) tìm công thức phân tử của A biết tỉ khối d A/H2=15,5
d) tìm công thức phân tử khi có 1 nguyên tử N

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Đốt A thu đc CO2 H2O N2=>A chứa C H N có thể có O

  nN2=0,05 mol=>nN=0,1 mol

  mbình1 tăng=mH2O=>nH2O=0,25 mol=>nH=0,5 mol

  m bình 2 tăng=mCO2=>nCO2=nBaCO3=0,1 mol=nC=>mC+mH+mN=3,1gam=>A k chứa O

  %mH=16,13% %mN=45,16% %mC=38,71%

  Gọi CT A là CxHyOz

  =>x:y:z=0,1:0,5:0,1=1:5:1=>CTĐGN (CH5N)n

  Phần c phần d đều ra giống nhau CTPT CH5N do tm PTK=31 và A có 1 ngtử N

    bởi Trương Thị Anh Thư 31/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON