YOMEDIA
ZUNIA12

Nêu phương pháp tách các khí từ hỗn hợp CH4, C2H2, C2H4, CO2?

trình bày phương pháp hóa học để thu được các khí riêng biệt từ hỗn hợp các khí CH4, C2H2, C2H4, CO2

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • - Trích mỗi chất một ít mẫu thử và đánh số thứ tự

  - Dẫn các mẫu thử qua dung dịch \(Ca\left(OH\right)_2\)

  + Mẫu thử nào làm đục nước vôi trong là \(CO_2\)

  PTHH:\(Ca\left(OH\right)_2+CO_2-->CaCO_3+H_2O\)

  + Mẫu thử nào k có hiện tượng gì là \(CH_4,C_2H_2,C_2H_4\)

  - Sục các mẫu thử còn lại qua dd \(AgNO_3\) trong môi trường \(NH_3\)

  + Mẫu thử nào xuất hiện kết tủa màu vàng là \(C_2H_2\)

  PTHH: \(C_2H_2+2AgNO_3+2NH_3-->2NH_4NO_3+Ag_2C_2\)

  + Mẫu thử nào không xảy ra hiện tượng gì là \(CH_4,C_2H_4\)

  - Sục 2 mẫu thử còn lại qua \(Br_2\)

  + Mẫu thử nào làm nhạt màu dung dịch \(Br_2\)\(C_2H_4\)

  PTHH: \(C_2H_4+Br_2-->C_2H_4Br_2\)

  + Mẫu thử nào không có ht gì là \(CH_4\)

    bởi Pham Thanh Binh 09/04/2019
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
AANETWORK
OFF