ADMICRO
VIDEO

Nếu cho sản phẩm qua bình 2 trước rồi qua bình 1 , thì mg bình 1 tăng là bao nhiêu ?

Đốt hoàn toàn 2.24l hidrocacbon X mạch hở,cho sản phẩm cháy qua bình 1 đựng H2SO4 đặc , rồi qua bình 2 đựng dd Ca(OH)2 dư,sau thí nghiệm thấy bình 1 tăng 5.4g , bình 2 tăng 30g kết tủa.

a.CTPT của X là ?

b.Nếu cho sản phẩm qua bình 2 trước rồi qua bình 1 , thì mg bình 1 tăng là ?, bình 2 tăng là ? và khối lượng dd bình 2 tăng hay giảm bao nhiêu gam?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • nX=0,1 mol

  CxHy+\(\left(x+\dfrac{y}{4}\right)\)O2\(\rightarrow\)xCO2+\(\dfrac{y}{2}H_2O\)

  - Bình axit bắt H2O: \(m_{H_2O}=5,4g\rightarrow n_{H_2O}=5,4:18=0,3mol\)

  - Bình bazo bắt CO2:

  CO2+Ca(OH)2\(\rightarrow\)CaCO3+H2O

  \(n_{CO_2}=n_{CaCO_3}=\dfrac{30}{100}=0,3mol\)

  - Theo PTHH 1 ta có:

  x=\(\dfrac{n_{CO_2}}{n_X}=\dfrac{0,3}{0,1}=3\)

  \(\dfrac{y}{2}=\dfrac{n_{H_2O}}{n_X}=\dfrac{0,3}{0,1}=3\rightarrow y=6\)

  CTPT X: C3H6

  - Nếu cho qua bình 2 trước thì bình 2 hấp thụ cả CO2 và H2O nên khối lượng bình 2 tăng: 0,3.44+5,4=18,6g

  - Bình 1 hấp thụ H2O nên tăng 5,4 g

  - Khối lượng dung dịch bình 2 giảm: 30-18,6=11,4g( do kết tủa tách ra 30g nhiều hơn tổng khối lượng CO2 và H2O là 18,6g)

    bởi Hiền Nhi 06/11/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON