ADMICRO
VIDEO

Khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là bao nhiêu?

Dung dịhj X có Chứa (0,1 mol Na+, 0,15 mol Mg+, a mol Cl-, b mol No3-) lấy 1/10 dung dịch X cho tác dụng với dung dịch AgNo3 Dư thu được 2,1525 gam kết tủa khối lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là?

Theo dõi Vi phạm
ADSENSE

Trả lời (1)

 • Theo định luật bảo toàn điện tích:

  \(a+b=n_{Na^+}+2n_{Mg^{2+}}\Rightarrow a+b=0,4\) (1)

  Để đơn giản, ta xét toàn bộ lượng dung dịch X tác dụng với dung dịch AgNO3 dư, ta có:

  \(n_{AgCl}=\dfrac{2,1525.10}{143,5}=0,15\left(mol\right)\)

  \(Ag^++Cl^-\rightarrow AgCl\downarrow\)

  0,15 <-- 0,15

  \(\Rightarrow a=n_{Cl^-}=0,15\left(mol\right)\Rightarrow b=0,4-0,15=0,25\left(mol\right)\)

  Muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là:

  \(m_{\text{muối}}=0,1.23+0,15.24+0,15.35,5+0,25.62=26,725\left(gam\right)\)

    bởi Trần MK 21/10/2018
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
YOMEDIA

Video HD đặt và trả lời câu hỏi - Tích lũy điểm thưởng

MGID

Các câu hỏi mới

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON