YOMEDIA
ZUNIA12

Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 và BaCl2 có số mol mỗi chất đều bằng nhau. Cho hỗn hợp X vào nước (dư), đun nóng, dung dịch thu được chứa:

A. NaCl, NaOH, BaCl2.           

B. NaCl, NaOH.

C. NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2.           

D. NaCl.

Theo dõi Vi phạm
ANYMIND360

Trả lời (1)

 • Giả sử số mol mỗi chất bằng nhau và bằng 1 mol.

  PTHH: (1) Na2O + H2O → 2NaOH

                     1          →             2    

              (2) NaOH + NH4Cl → NaCl + NH3↑ + H2O

                      1   →       1

              (3) NaOH + NaHCO3 → Na2CO3 + H2O

                       1   →          1       →    1

              (4) Na2CO3 + BaCl2 → BaCO3↓ + 2NaCl

                     1     →       1

  ⇒ Các chất đều phản ứng hết với nhau ⇒ Dung dịch sau phản ứng chỉ có chất tan là NaCl.

    bởi Ho Ngoc Ha 10/07/2021
  Like (0) Báo cáo sai phạm

Nếu bạn hỏi, bạn chỉ thu về một câu trả lời.
Nhưng khi bạn suy nghĩ trả lời, bạn sẽ thu về gấp bội!

Lưu ý: Các trường hợp cố tình spam câu trả lời hoặc bị báo xấu trên 5 lần sẽ bị khóa tài khoản

Gửi câu trả lời Hủy
 
ZUNIA9

Các câu hỏi mới

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON